Velký podzimní výprodej je v plném proudu. Ulov si suplementy za bezkonkurenční ceny !

Proč ženy preferují svalnaté muže ?

Ve velké studii s názvem „Proč je svalnatost sexy? Testy hypotézy indikátoru fitness“ požádali vědci Martie Haselton a David Frederick ženy o hodnocení různých typů mužského těla dle následujícího obrázku.
 
 
aebc61_686740a4b9b945efbd96ee0d3953e0bd_mv2
 
Zde jsou průměrná hodnocení žen pro každý typ mužského těla z hlediska sexuální přitažlivosti (na stupnici od 1 do 9):
 
Built: 6.97
Toned: 6.87
Brawny: 6.37
Slender: 5.42
Typical: 4.28
Chubby: 2.95
 
Jak můžeme vidět, dle preferencí žen možná pro muže překvapivě nezvítězil obrázek nejsvalnatějšího muže. Výsledky však nepochybně dokazují, že ženy z hlediska sexuální atraktivnosti preferují svalnaté muže.
 
Pojďme se na to ale podívat podrobněji.
 
Ve studii ženy uváděly, že jejich krátkodobí sexuální partneři byli svalnatější než ti dlouhodobí. Vědci naznačují, že je to tím, že ženy mají na svalnaté muže méně nároků. Vědci konstatují, že: „ženy jsou ochotnější mít krátkodobé vztahy se svalnatými muži bez požadavku, aby prokázaly vlastnosti, které jsou pro ně důležité u dlouhodobých partnerů (důvěryhodnost, emoční blízkost atd.). Pravděpodobně proto, že tito muži mají fyzické ukazatele genetické zdatnosti."
 
 
Ve studii tuto pozoruhodnou věc vysvětluje jedna z jejích účastnic takto:
 
,,Myslím si, že ženám se líbí velké svaly ve stejném smyslu jako se mužům líbí velká ňadra. I když na první pohled vypadají hezky, nejsou na žebříčku nejdůležitějších věcí, které jsou pro ně podstatné u dlouhodobých partnerů. Když žena hledá někoho na povyražení, nehledá nutně někoho s kým bude moci hluboce konverzovat, ale někoho kdo vypadá sexy !"
 
 
Dárky ke všem objednávkám (1)
 
 
Vědci se poté ptali na sexuální historii mužských účastníků výzkumu. Svalnatí muži měli dle očekávání průměrně větší počet sexuálních partnerů oproti těm nesvalnatým.
 
Zajímavé je, že se vědci také ptali mužů na jejich sebevědomí, přičemž právě vyšší sebevědomí by mohlo vysvětlit jejich vyšší sexuální úspěch. Důkazy tuto domněnku však nepotvrdily. Svalnatí muži, bez ohledu na jejich sebevědomí, měli více sexuálních partnerů. Nakonec se vědci zeptali jiné skupiny mužů: „Kolikrát jste měli sex se ženou, která měla přítele nebo manžela v době, kdy jste s ní měli sex?“ Svalnatí muži hlásili výrazně více afér se ženami, které byly ve vztazích.
 
 
Na velikosti (ne)záleží
 
Ve studii z roku 2019 s názvem „Tělesná přitažlivost mužů: svaly jako indikátory fitness“ shromáždili vědci pod vedením Patricka K. Durkee z Texaské univerzity v Austinu odpovědi od 503 žen a 942 mužů. Chtěli odhadnout velikostní preference žen a mužů pro každý sval. Zjistili, že celkově si muži i ženy myslí, že větší svaly jsou atraktivnější než menší.
 
Nejdůležitější je dle dotazovaných žen u mužů velikost těchto svalů:
  • Hýždě
  • Břišní svaly
  • Bicepsy
  • Ramena
 
Vědci naznačují, že ženy dávají přednost svalům, které se těžko budují, aby byly větší, než svalům, které se budují snáze. No, blbý chlapi, co ?
 
Zajímavé je, že hodnocení preferencí velikosti svalů bylo u mužů vyšší než u žen. Jinými slovy, muži si myslí, že čím větší svaly jsou, tím lepší, zatímco ženy preferují velké svaly, ale ne zase příliš velké, což dokazuje i první uvedená studie, kde se v sexuální atraktivnosti pro ženy umístil obrázek nejsvalnatějšího muže až na třetím místě.
 
 
,,Muži si myslí, že čím větší svaly jsou, tím lepší, zatímco ženy preferují velké svaly, ale ne zase příliš velké."
 
 
Tento rozdíl v pohlaví může být částečně způsoben zjištěními, které ukazují, že dominance (hodnocená muži) je pro sexuální úspěch důležitější než atraktivita (hodnocená ženami). Větší svaly nemusí být pro ženy tolik atraktivní, ale nepochybně zastrašují mužské sexuální konkurenty. 
 
 
 
 
Vyšší hladina testosteronu
 
Svaly jsou také nepochybně spojovány s vyšší hladinou testosteronu. Podvědomé preference svalnatých mužů u žen se tak z evolučního hlediska zdají zřejmé. Více svalů, tedy vyšší hladina testosteronu v ženách podvědomě vzbuzuje pocit dobré plodnosti daného muže i předání dobré dědičné informace pro její potomky. Vzhledem k faktu, že potřeba reprodukce je jeden ze základních lidských pudů, je logické, že žena dává přednost mužům, kteří vypadají schopněji ke zplození zdravých potomků.
 
 
Používáme krabice z druhé ruky.
 
 
 
Bezpečí a ochrana
 
Svaly u mužů taktéž v ženách vzbuzují pocit bezpečí. Opět jeden ze základních lidských pudů - potřeba bezpečí, což je historicky zcela zřejmé. V době pravěku měla žena, která byla s mužem, který je silný daleko větší šanci na přežití oproti tomu, kdyby byla s mužem, který je slabý. Slabý muž zkrátka neměl takovou šanci sehnat jí dostatek potravy či ji v případě napadení zvířetem či jiným člověkem ochránit.
 
 
 
Jsme zvířata
 
Podobné chování při výběru partnera můžeme konec konců vidět i ve zvířecí říši. Klokani, kteří ukazují své bicepsy či pávi, kteří roztahují svá peří, aby vypadali větší a měli tak větší šanci na získání partnerky, která si vždy raději vybere silnějšího samce, jsou jevem, který rozhodně není nikterak ojedinělý. Jsme sice rozumně vyspělejší než zvířata, ale co se týče našich základních pudů, jsme stále jen zvířata.
 
 
 
Závěr
 
Ženy preferují ať už vědomě či nevědomě svalnaté muže, a to především z pudových důvodů jako možné kvalitnější reprodukci či pocitu většího bezpečí. Přesto však výzkumy ukazují, že většina žen má se svalnatými muži pouze krátkodobý vztah, což může být zapříčiněno tím, že svalnatí muži mají prokazatelně pestřejší sexuální život.