Cvičení jako prevence vzniku rakoviny: Jaká jsou čísla, fakta a doporučení
Rakovina je nepochybně jeden z největších strašáků a zabijáků lidstva. Už to samotné slovo v nás budí rozporuplné emoce a pocity sklíčenosti. No jako všemu, tak i rakovině se dá do jisté míry předcházet, ať už dodržováním zdravého životního stylu a eliminací stresu či také pravidelnou pohybovou aktivitou a cvičením. Jak se to děje ?Jakými konkrétně způsoby nám fyzická aktivita pomáhá bojovat proti rakovině ?


  • Snížení hladiny pohlavních hormonů jako je estrogen, a snížení růstových faktorů, které jsou spojeny s vývojem a progresí rakoviny

  • Prevence vysokých hladin inzulínu v krvi, která souvisí s vývojem a progresí rakoviny

  • Snižování zánětu

  • Zlepšení funkce imunitního systému

  • Zkrácení času potřebného na průchod potravy trávicím systémem, což snižuje expozici gastrointestinálního traktu možným karcinogenům

  • Předcházení obezitě, která je rizikovým faktorem pro mnoho druhů rakovinyPojďme si podrobněji rozebrat nedávný výzkum, který se zabýval právě pravděpodobně nejdůležitějším aspektem pohybové aktivity jako prevence proti rakovině uvedeným výše - zlepšení funkce imunitního systému.Vědci v Karolinska Institutet ve Švédsku našli pravděpodobné vysvětlení, proč cvičení pomáhá zpomalovat růst rakoviny či jí předcházet. Fyzická aktivita mění metabolismus cytotoxických T-buněk imunitního systému a tím zlepšuje jejich schopnost napadat rakovinné buňky. T-buňky nebo také T-lymfocyty jsou druhem bílých krvinek, které mají v našem těle za úkol zajišťovat imunitu, tedy zabíjet buňky napadené viry či například právě rakovinou. V této studii vědci z Karolinska Institutet zkoumali právě to, jak tyto T-buňky reagují na cvičení.

Zkoumání probíhalo na myších s rakovinou rozdělených do dvou skupin. Jednu skupinu myší nechali vědci pravidelně běhat v kole, zatímco druhá skupina zůstala neaktivní. Výsledek dokázal, že růst rakoviny a úmrtnost byla u myší s pravidelným pohybem významně nižší.

Vědci dále zkoumali význam T-buněk za pomoci injekce protilátky (která tyto T-buňky odstraňuje), kterou aplikovali aktivním myším. Protilátky dle očekávání potlačily u aktivních myší pozitivní účinek cvičení na růst i přežití rakoviny. To dokazuje v souvislosti se cvičením a rakovinou velký význam právě těchto imunitních buněk.

V další části výzkumu přenesli vědci T-buňky z trénovaných myší s rakovinou na netrénované myši s rakovinou a výsledkem bylo zlepšení jejich vyhlídek na uzdravení ve srovnání s těmi, kteří dostali buňky z netrénovaných zvířat.

Aby vědci zjistili, jak cvičení ovlivnilo růst rakoviny, izolovali po tréninku vzorky T-buněk, krve a tkání a měřili hladiny běžných metabolitů, které se produkují ve svalech a vylučují se při námaze. Některé z těchto metabolitů, jako je laktát, změnily metabolismus T-buněk a zvýšily jejich aktivitu. T-buňky izolované z trénovaných myší vykazovaly ve srovnání s T-buňkami těch netrénovaných změněný metabolismus.

Následně bylo zkoumáno, jak se tyto metabolity mění v reakci na cvičení u lidí. Po 30 minutách intenzivní jízdě na rotopedu odebrali vědci vzorky krve osmi zdravým mužům a všimli si, že u lidí se v průběhu tréninku uvolňují stejné metabolity jako u myší.

Výzkum ukazuje, že cvičení ovlivňuje produkci několika molekul a metabolitů, které aktivují imunitní buňky bojující proti rakovině, a tím významně zpomalují růst rakoviny či napomáhají její prevenci.


Fyzická aktivita a její vliv na jednotlivé typy rakovin:

Rakovina močového měchýře:

Meta-analýza z roku 2014 zahrnující celkem 15 studií prokázala snížení rizika rakoviny o 15% u nejvíce aktivních jedinců oproti těm nejméně aktivním

Podobný výsledek prokázala také analýza zkoumající 1,44 milionu dospělých jedinců, jež zaznamenala snížení rizika vzniku tohoto typu rakoviny u pravidelně sportujících jedinců o 13%.

Rakovina prsu:

Mnoho studií ukázalo, že fyzicky aktivní ženy mají nižší riziko rakoviny prsu než neaktivní ženy. V meta-analýze z roku 2016, která zahrnovala 38 studií, bylo u nejvíce fyzicky aktivních žen riziko rakoviny prsu o 12–21% nižší než u žen s nejnižší fyzickou aktivitou.


Rakovina tlustého střeva:

V meta-analýze 126 studií z roku 2016 měli jedinci, kteří se zabývali nejvyšší úrovní fyzické aktivity, o 19% nižší riziko rakoviny tlustého střeva než ti, kteří byli nejméně fyzicky aktivní.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26500336/

Rakovina jícnu:

Meta-analýza z roku 2014 zjistila, že jedinci, kteří byli nejvíce fyzicky aktivní, měli o 21% nižší riziko adenokarcinomu jícnu než ti, kteří byli nejméně fyzicky aktivní.

Rakovina ledvin:

V meta-analýze z roku 2013 měli jedinci, kteří byli nejvíce fyzicky aktivní, o 12% nižší riziko rakoviny ledvin než ti, kteří byli nejméně aktivní.

Rakovina žaludku:

Meta-analýza z roku 2016 uvádí, že jedinci, kteří byli nejvíce fyzicky aktivní, měli o 19% nižší riziko rakoviny žaludku než ti, kteří byli nejméně aktivní.

Čísla v průměru kolem 15% snížení rizika rakoviny se mohou zdát zanedbatelná. No, pojďme se na to ale podívat ze statistického hlediska, které bohužel hovoří jasně: Každý 3. obyvatel České republiky v průběhu svého života onemocní rakovinou. Smutná, avšak pravdivá statistika, před kterou bychom neměli zavírat oči a ignorovat ji, tedy říká, že průměrná šance na vznik rakoviny obyvatele České republiky je nějakých 33,33%. Tak už to vidíte ?


15% snížení rizika vzniku rakoviny je rázem velmi markantní a nezanedbatelné číslo, které nám naznačuje, jak moc je pravidelný pohyb pro naše tělo důležitý.

Jak často se proti rakovině hýbat ?


V článku jsme se podívali na to, jak nás může cvičení před vznikem rakoviny chránit. Možná vás ale při čtení napadla otázka: Kolik pohybové aktivity je jako prevence proti vzniku rakoviny dostačující ? Ačkoliv to nelze určit přesně, neboť to může být velmi individuální, průměrné obecné doporučení je následující:


  • 150-300 minut aerobní aktivity střední intenzity / týden

nebo

  • 75-100 minut aerobní aktivity vysoké intenzity / týden

nebo

  • minimálně 2x silový trénink / týdenKombinace těchto obecných doporučení jsou samozřejmě možné. To znamená, že například 1 silový trénink týdně plus 100 minut aerobní aktivity týdně by měla být dostatečná pohybová aktivita jako prevence vzniku rakoviny.


Co říci závěrem ?


Pohyb má na naše tělo nepopiratelně blahodárné účinky ve všech ohledech. Jeden z těch nejzásadnějších jsme si rozebrali v tomto článku a my doufáme, že jste se dozvěděli zas něco nového a získali ještě větší chuť do cvičení. Neboť co může být větší motivace než možnost chránit si své zdraví ? Tak teď vzhůru na trénink s pocitem dalšího velmi významného zdravotního benefitu cvičení pro naše tělo !


Související příspěvky

Zobrazit vše