ENERGY DRINKY: Zaručený recept na zničené zdraví ?V posledním desetiletí spotřeba energetických nápojů výrazně vzrostla a tento trend nadále pokračuje. V jedné studii, které se účastnilo 1620 vysokoškoláků, uvedlo pravidelnou konzumaci energy drinků celých 78% z nich. S tímto radikálním vzestupem spotřeby však také vzrostl strach z potencionálního nebezpečí látek obsažených v energy drincích.


Energetické nápoje jsou v současné době veřejností z velké části odsuzovány. Je to však oprávněné, nebo se jedná pouze o dezinterpretaci založenou na démonizaci ze strany médií a nedostatku znalostí ze strany veřejnosti?


Většina obav z potenciálních negativních účinků na zdraví při konzumaci energetických nápojů bývá spojována s potencionálním nebezpečím pro kardiovaskulární systém, v médiích se však také často objevují zprávy o vlivu konzumace energy drinků na vznik rakoviny, cukrovky a dalších zdravotních problémů.


Pojďme se na ně tedy podívat blíže.

Obava č.1: Obsah kofeinu

Je všeobecně známo, že kofein konzumovaný ve vysokých dávkách souvisí s negativními srdečními důsledky zahrnující bušení srdce, vysoký a krevní tlak či arytmie. Jedna studie skutečně ukázala, že konzumace jednoho Red Bullu zvýšila průměrný systolický a diastolický krevní tlak účastníků ze 112 na 121 mm Hg a ze 73 na 76 mm Hg. Kofein však také ve výzkumu ukázal významné zdravotní přínosy, včetně zlepšení zdraví krevních cév a snížení hladin CRP (markerů zánětu).

Příznaky předávkování kofeinem mohou zahrnovat bušení srdce, podrážděnost, třes, nespavost a vysoký krevní tlak.

Otázka tedy zní: Obsahují energetické nápoje tolik kofeinu, který nás vystavuje riziku předávkování? Stručně řečeno, ne. Ve skutečnosti podle nedávného přehledového článku všechny komerční energetické nápoje spadají do bezpečného limitu 400 mg/den stanoveného Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA): Monster = 160 mg, Red Bull = 80 mg, Rockstar = 160 mg.

Vzhledem k relativně mírnému obsahu kofeinu v energetických nápojích (srovnatelném pravděpodobně s tvojí ranní kávou) se tedy zdá velmi nepravděpodobné, že bychom se tohoto aspektu měli bát.

Abys do sebe dostal dávku, která již může být určitým způsobem pro tvůj organismus závažná, budeš muset vypít alespoň 2,5 velkých energy drinků denně.

Obava č.2: Obsah cukru

Na cukru samotném není nic nezdravého. Problém s cukrem spočívá v tom, že je extrémně chutný a kaloricky hustý, což znamená, že je velmi snadné zkonzumovat ho hodně v krátkém čase či si na něm vytvořit závislost. Když někdo konzumuje příliš mnoho cukru, může to velmi ztěžovat kontrolu celkového denního příjmu kalorií, čímž se zvyšuje riziko zvýšení hmotnosti a přírůstku tělesného tuku. Problém tedy není cukr, ale skutečnost, že cukr nás doslova láká, abychom velmi rychle konzumovali hodně kalorií.

Energetický nápoj s vysokým obsahem cukru může obsahovat až 50 gramů sacharidů v jedné plechovce, což ti může pokrýt značnou část tvého denního příjmu sacharidů a zároveň poskytnout minimální sytost – a to pravděpodobně nechceš.

Je tedy na místě volit energy drinky s nižším obsahem cukru či nejlépe dietní energy drinky bez cukru.


Obava č.3: Umělá sladidla

Pokud se tedy rozhodneš konzumovat energy drinky bez cukru, čeká tě další otázka. Jelikož cukr musí být v energy drincích nějak nahrazen, používají se umělá sladidla. Nejsou ale tato umělá sladidla ve finále ještě horší než cukr ? Odpověď bude opět stručná: Ne.

Ve studii z roku 2017 dospěli vědci k závěru, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že umělá sladidla způsobují škodlivé účinky na zdraví jako například rakovinu, cukrovku nebo přírůstek hmotnosti, pokud jsou konzumovány v doporučených dávkách. Ve studii z roku 2014 dále vědci uvedli, že nahrazení plně cukrových verzí nápojů jejich dietními protějšky vede k mírnému úbytku hmotnosti a může být užitečným prostředkem ke zlepšení dodržování kalorického deficitu.


Pokud nespotřebuješ více než 5 plechovek dietních energy drinků denně, žádné riziko z umělých sladidel ti tedy pravděpodobně skutečně nehrozí.


Obava č.4: taurin, karnitin, guarana a vitamin B

Konzumace taurinu a karnitinu je ve skutečnosti celkově spojena s pozitivními zdravotními přínosy pro kardiovaskulární systém. Vědci dokonce doporučují suplementaci taurinu a karnitinu pro osoby s rizikem vysokého krevního tlaku a při dalších kardiovaskulárních potíží. Guarana má v podstatě podobný účinek jako kofein, ale v menším měřítku. FDA klasifikovala guaranu jako bezpečnou, aniž by byly stanoveny nezdravé limity denního příjmu. Zdá se opět nepravděpodobné, že by guarana měla být důvodem ke strachu, ačkoliv je nutný další výzkum. Vitaminy skupiny B se v energetických nápojích často nacházejí ve velkém množství. Studie prokázaly, že vitamíny B mohou snížit riziko úmrtí na cévní mozkovou příhodu, srdeční selhání nebo srdeční choroby a mohou snížit hladinu homocysteinu, přičemž vysoké hladiny homocysteinu jsou spojeny s kognitivními poruchami a duševními poruchami, jakož i se zdravím srdce. Studie pak prokázaly mnoho dalších významných benefitů vitaminu B.


Vyhýbat se konzumaci energy drinků kvůli obavám z vitaminu B tak rozhodně není na místě.

Závěr


Většina hlášených nežádoucích účinků po konzumaci energy drinků byla způsobena buď nadměrnou konzumací v krátkém čase nebo konzumací spolu s jinými látkami jako alkoholem či drogami.


Výzkumy týkající se složek energy drinků jako je kofein, taurin, karnitin a guarana, naznačují, že tyto složky mají neutrální až pozitivní zdravotní účinek. Energetické nápoje se tedy zdají být bezpečné, pokud jsou konzumovány v doporučeném množství (max. 2-4 malé 250ml plechovky denně-záleží dle druhu) a pokud nejsou kombinovány s dalšími látkami. Co se týče kalorické hodnoty, doporučujeme samozřejmě ty dietní s umělými sladidly namísto cukru.


Pokud máš energy drinky rád, nemusíš je tedy zahazovat nebo mít špatný pocit z jejich konzumace. Jen všeho s mírou !


Tento článek je podložen vědeckými studiemi a výzkumy, v žádném případě však nenahrazuje názor tvého lékaře či tvé individuální odlišnosti oproti většinové populaci.


Zdroje a studie:


Wassef, B., Kohansieh, M., & Makaryus, A. N. (2017). Effects of energy drinks on the cardiovascular system. World journal of cardiology, 9(11), 796–806.


Alsunni A. A. (2015). Energy Drink Consumption: Beneficial and Adverse Health Effects. International journal of health sciences, 9(4), 468–474.


Marczinski CA, Stamates AL, Ossege J, Maloney SF, Bardgett ME, Brown CJ. Subjective State, Blood Pressure, and Behavioral Control Changes Produced by an “Energy Shot” J Caffeine Res. 2014;4:57–63.


Kim IK, Kim KM. Energy drink consumption patterns and associated factors among nursing students: a descriptive survey study. J Addict Nurs. 2015;26:24–31.


Miller PE, Perez V. Low-calorie sweeteners and body weight and composition: a meta-analysis of randomized controlled trials and prospective cohort studies. Am J Clin Nutr. 2014;100(3):765-777. doi:10.3945/ajcn.113.082826


Lohner S, Toews I, Meerpohl JJ. Health outcomes of non-nutritive sweeteners: analysis of the research landscape. Nutr J. 2017;16(1):55. Published 2017 Sep 8. doi:10.1186/s12937-017-0278-x


Související příspěvky

Zobrazit vše