Minnesotský experiment (1944) aneb co se stane s dospělým člověkem při konzumaci 1570 kcal/den
V listopadu 1944 se na chodbách a místnostech fotbalového stadionu University of Minnesota usídlilo 36 mladých mužů. Nešlo však o členy fotbalového týmu, nýbrž o dobrovolníky připravující se na téměř celoroční experiment s cílem podrobného prozkoumání psychologických a fyziologických účinků hladovění na člověka. Studie, známá jako Minnesotský hladovějící experiment (Minnesota Starvation Experiment), byla projektem nově založené Laboratoře fyziologické hygieny na University of Minnesota - interdisciplinární výzkumné instituce s důrazem na výživu a biologii člověka.

Do té doby ve světě existovaly neoficiální informace o hladovění, ale ve vědeckých kruzích neexistovaly téměř žádné průkazné studie podrobně popisující fyziologické a psychologické účinky hladovění na člověka. Cílem experimentu bylo tyto účinky podrobně prozkoumat včetně možností vhodné léčby na zotavení lidí z hladovění (zejména z války).

Výběr subjektů do experimentu byl přísný. Subjekty musely být výhradně svobodní muži vykazující na základě testů dobré fyzické a duševní zdraví. Rovněž museli prokázat schopnost dobře vycházet s ostatními za obtížných okolností a projevit zájem o pomocné práce. Z více než 200 dobrovolníků bylo nakonec do experimentu vybráno 36 subjektů.

Výzkumný protokol požadoval, aby muži ztratili 25 procent své normální tělesné hmotnosti. První tři měsíce studie strávili běžnou stravou 3 200 kalorií denně, poté následovalo šest měsíců polohladovění při 1 570 kalorií denně (rozdělených mezi snídani a oběd), poté omezená doba na zotavení v délce tří měsíců konzumací postupně z 2 000 na 3 200 kalorií denně a nakonec osmitýdenní období, během kterého neexistovaly žádné limity kalorického příjmu. Strava účastníků se skládala z potravin široce dostupných v Evropě během války, většinou brambor, zeleniny, chleba a makaronů. Muži byli povinni pracovat 15 hodin týdně v laboratoři, chodit 22 mil týdně a účastnit se různých vzdělávacích aktivit po dobu alepsoň 25 hodin týdně. V průběhu experimentu vědci měřili fyziologické a psychologické změny účastníků způsobené hladem.

Během nejtěžší fáze polohladovění byly pozorované fyziologické a psychologické změny dramatické. Kromě vyzáblého vzhledu mužů došlo k výraznému snížení jejich síly a vytrvalosti, tělesné teploty, srdeční frekvence nebo sexuální touhy. Významné byly i psychologické účinky. Hlad přiměl muže být doslova posedlými jídlem. Snili a fantazírovali o jídle, četli a mluvili o jídle a dlouze si vychutnávali dvě jídla, která každý den dostali. Muži si taktéž s jídlem hráli či se o něj dokonce starali jako o své dítě. Lízání talířů bylo během experimentu zcela běžným jevem, účastníci ředili některé pokrmy vodou a po dlouhou dobu drželi sousta v ústech, aniž by je spolkli, čímž se snažili prodlužovat dobu jezení nebo zvyšovat pocit plnosti. Někteří muži byli pozorováni, že zůstali celou noc až do 5:00 studovat kuchařské knihy, někteří se po absolvování experimentu dokonce stali kuchaři.Hlad přiměl muže být doslova posedlými jídlem.


Muži hlásili únavu, podrážděnost, depresi a apatii, značný pokles mentálních schopností či sníženou motivaci. Mnozí účastnící experimentu začali kouřit, aby zabránili pocitu hladu, zatímco další žvýkali až 30 žvýkaček denně, dokud je vědci nezakázali. Obzvláště zajímavá je pak událost, kdy si jeden muž při sekání dřeva usekl tři prsty. Když byl dotázán, aby “nehodu“ objasnil, odpověděl: „Nejsem připraven říci, že jsem to udělal úmyslně. Nejsem připraven říci, že ne “. Už jste si někdy v dietě usekli prsty, abyste na chvíli zapomněli na pocit hladu ?Celkem 4 muži experiment nedokončili. Tři byli vyloučeni kvůli porušování stravovacího režimu a jeden kvůli nesplnění požadovaného úbytku hmotnosti.


Minnesotský experiment byl docela masakr, takže až Ti bude v životě nejhůř, vzpomeň si na jeho účastníky či na další miliony hladovějících na celém světě každý den. Neber jídlo jako samozřejmost a buď vděčný za blahobyt světa, ve kterém ses narodil. A teď se utíkej najíst !

Související příspěvky

Zobrazit vše