Najdi svůj bod G ve fitness
Bod G tak, jak ho všichni známe, představuje obecně řečeno místo, kde dochází k největšímu potěšení. Dovolili jsme si tento termín převést do světa fitness a seznámit vás s ním. Bod G ve fitness (dále jen v tomto přeneseném významu) můžeme taktéž chápat jako místo největšího potěšení-největšího potěšení svalů. Je to místo, kde při provádění určitého cviku dochází k nejlepší možné aktivaci, zapojení a zejména procítění daného svalu. Takové místo může být velmi obtížné (ne však nemožné) najít, jeho umístění je značně individuální a záleží na mnoha komplexních faktorech. Ačkoliv máme mnoho výzkumů, které ukazují v jaké části pohybu se při provádění určitého cviku zapojuje sval, na který cílíme, nejvíce, nelze toto bagatelizovat, neboť každý jsme trochu jiní.

Vezměme si například klasický dřep. Dřep je cvik, který primárně cílí na kvadricepsy, nikoliv na zadek, jak se mnoho lidí chybně domnívá. Budeme tedy v tomto příkladu hledat Bod G pro kvadricepsy.


Nalezení bodu G u dřepů bude záviset zejména na:


 • genetice (postavení kyčlí, délce stehenních kostí, poměru pomalých a rychlých svalových vláken, hormonů, somatotypu)

 • zkušenostech se silovým tréninkem

 • rozsahu pohybu

 • mobilitě

 • flexibilitě

 • koordinaci

 • síle

 • technice provádění cviku

 • věku

 • tempu provádění cviku

 • zdravotním stavu

 • intenzitě (zátěži)

 • síle ostatních svalových partií (zejména hýždí, hamstringů, středu těla)

 • psychickém rozpoložení

 • pohlaví

Jak můžeš vidět, těch faktorů, které ovlivňují nalezení tvého bodu G je celá řada. Je proto pošetilé se domnívat, že každý člověk musí nejlépe procítit a bude nejvíce benefitovat z klasických dřepů ve spodní fázi pohybu, s takovou a makovou intenzitou a s takovou a makovou technikou.


Máme tu Terezu, která je začátečnice s horším rozsahem pohybu a Marii, která je pokročilá lifterka a dokáže při zachování správné techniky provádět klasické dřepy v plném rozsahu pohybu. Je očividné, že Tereza nebude profitovat ze dřepů v plném rozsahu pohybu (až dolů) neboť při takovém pohybu již její technika nebude optimální, bude se cítit nekomfortně a jediné na co při takovém pohybu bude myslet je to, aby to přežila. Tereza v žádném případě nebude mít svůj bod G ve spodní fázi pohybu, ale například někde uprostřed. Naopak Marie jako zkušená lifterka má větší pravděpodobnost, že nalezne svůj bod G ve spodní fázi pohybu, ačkoliv to tak vůbec být nemusí. I když dokáže Marie udělat dřep v plném rozsahu pohybu s perfektní technikou, je možné, že pohyb jí bude přirozenější a lépe procítí zapojení kvadricepsů jinde.


Nenech se však zmýlit. Bod G nezahrnuje pouze místo v určité fázi pohybu, ale celou řadu dalších faktorů uvedených výše. I v případě, že by Tereza a Marie měli obě bod G ve spodní fázi pohybu, přesto se nebude jednat o stejný bod G, neboť obě ženy budou daný cvik provádět trošku jinak-rozdílným tempem, rozdílnou intenzitou atd. Chápej proto bod G jako komplexní souhrn všech faktorů ovlivňujících daný cvik, při kterých se cítíš nejkomfortněji a při kterých cítíš, že tvůj sval pracuje nejefektivněji.


Tím ovšem zase neříkáme, že když se cítíš nejkomfortněji při zvedání jednokilových jednoruček, měl bys to dělat navždy a povede to k lepší svalové hypertrofii. Stejně tak pokud se cítíš dobře při nějakém cviku, ale technicky ho provádíš opravdu špatně. Nalezení bodu G vyžaduje více zkušeností a především dobrou znalost svého těla.


Čímž se dostáváme k jedné z klíčových věcí pokud chceš nalézt svůj bod G. A tou je Mind Muscle Connection. Propojení svalů a mysli-zkrátka procítění. Stoupni si a udělej deset pomalých dřepů, přičemž soustřeď veškerou svou pozornost na provádění pohybu a práci svých svalů. Možná ti to nepůjde hned, ale časem bys měl být schopen najít svůj bod G. Místo, kde nejlépe procítíš práci svalů, na které daným cvikem primárně cílíš. Místo, které pro tebe bude komfortní, přirozené a kde zkrátka pocitově poznáš, že to je to pravé ořechové. Pokud jsi pokročilý cvičenec, je dost možné, že už takové místo u většiny cviků znáš.


Nutno podotknout, že bod G se může a pravděpodobně taky bude časem měnit. Zejména u začátečníků může docházet k přesouvání bodu G poměrně často. U pokročilých cvičenců již bude spíše mít tendenci zůstávat stejný.

Pojďme si uvést ještě jeden příklad na klasickém zvedání jednoruček. Pro většinu lidí bude pravděpodobně bod G u tohoto cviku v konečné koncentrické fázi pohybu, tedy tom domáčknutí, kdy se biceps hezky smrští a ukáže se na obdiv. I přesto však bude každého bod G trošku jiný, neboť bude záležet například na úchopu činky, postavení těla, rychlosti provádění pohybu či délce pažní kosti. Je také možné, že někdo naopak procítí mnohem více biceps v excentrické (down) fázi pohybu.Sečteno a podtrženo


Nalezení optimálního bodu G ti pomůže lépe procítit svaly a lepší procítění svalů povede k lepší svalové hypertrofii. Protože ne vždy musíme cítit daný sval nejvíce tam, kde bychom ho cítit nejvíce měli. Každý jsme individuální a každý budeme nejvíce profitovat ze svého vlastního bodu G. Neboj se proto hledat to, co nejvíce vyhovuje tobě a ne co by ti dle tabulek vyhovovat mělo, samozřejmě při zachování správné techniky, aplikaci progresivního přetížení a dalších faktorů nezbytných pro svalový růst. Najdi svoje místo. Najdi svůj bod G, potěš svoje svaly a oni se ti odmění růstem.
Pokud se ti článek líbil, budeme rádi za jakékoliv sdílení či doporučení článku dále. Také nám můžeš napsat zpětnou vazbu na instagram.

Související příspěvky

Zobrazit vše