Největší evropská studie prokazuje extrémně nízké riziko nákazy COVID-19 ve fitness centrech
EuropeActive, přední nezisková asociace pro evropský sektor fitness a fyzické aktivity zveřejnila kompletní údaje shromážděné univerzitou krále Juana Carlose a univerzitou AWRC-Sheffield Hallam. Výsledky studie odhalují extrémně nízkou úroveň rizika nákazy Covid-19 ve fitness centrech a centrech pro volný čas. S více než 115 miliony analyzovaných návštěv je průměrná míra infekce 1,12 na 100 000 návštěv.

Za 6 měsíců shromáždili účastnící tohoto výzkumu údaje na základě 115 384 737 milionů návštěv fitness center a center pro volný čas, přičemž bylo prokázáno 1092 případů nákazy u klientů a 196 případů u zaměstnanců. Do studie bylo zařazeno celkem 4360 fitness center a center pro volný čas (což představuje 6,8% všech zařízení v Evropě) ze 14 evropských zemí: Německo, Francie , Švédsko, Belgie, Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Norsko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko, Dánsko, Lucembursko a Spojené království.

Studie SafeACTIVE zadaná výzkumným střediskem THINK Active EuropeActive si klade za cíl demonstrovat relativně nízké riziko infekce Covid-19 ve fitness centrech a centrech pro volný čas. Shromážděná data usilují o zmírnění obav o veřejné zdraví (zaměstnanců i klientů) a potvrzují, že fitness centra jsou bezpečným prostředím s nízkým rizikem infekce Covid-19 a argumentují potřebou fyzické aktivity jakožto prevence proti nákaze.


fitness centra jsou bezpečným prostředím s nízkým rizikem infekce Covid-19


Ředitel Advanced Wellbeing Research Center na Sheffield Hallam University profesor Rob Copeland uvedl, že „Údaje ze studie SafeACTiVE ukazují, že fitness centra v celé EU jsou bezpečným místem pro práci i cvičení. Naším primárním cílem musí být prevence dalšího šíření Covid-19, ale musíme také zajistit, aby občané měli příležitost zůstat aktivní. Víme, že fyzická aktivita může pomoci snížit závažnost případné infekce Covid-19 nehledě na značný pozitivní psychologický vliv cvičení v této těžké době. “

Dále vyjádřil, že „udržení otevřených a plně funkčních středisek volného času a fitness klubů je zásadní pro zajištění fyzického a duševního zdraví občanů. Chtěl bych jít dále a navrhnout, aby vlády v celé Evropě na základě těchto argumentů uvažovaly o tom, jak můžeme zlepšit přístup k uzavírání fitness center a dalších pohybových a sportovních institucí při boji s pandemií Covid-19“.

Alfonso Jimenez, vedoucí společnosti THINK Active, rovněž uvedl: „Jsem rád, že mohu na základě naší studie potvrdit tak nízkou úroveň rizika infekce ve fitness centrech, což posiluje argument, že fitness a fyzická aktivita jsou základní součástí řešení pandemie Covid -19 a pomáhájí posilovat a zlepšovat imunitní systém a snižovat riziko vzniku virových onemocnění“.