Psychické poruchy ve fitness - 1.díl: OrtorexieV prvním díle naší série článků o psychických poruchách ve fitness se mrkneme na poruchu poměrně novou a nenápadnou, která přichází postupně a často si ani neuvědomíš, že je něco špatně. O to zákeřnější ale může být. Představujeme ti poruchu ve fitness světě velmi častou. Seznam se s ortorexií.

Ortorexii poprvé popsal v roce 1997 doktor Steven Bratman v knize Health Food Junkies. Začal si všímat, že někteří jeho pacienti, kterým vytvořil zdravý jídelníček, začali být zdravou stravou doslova posedlí. Lidé s touto poruchou (ortorexici) jsou na zdravé jídlo extrémně přehnaně fixováni. Tato nezdravá posedlost se pak negativně odráží v dalších aspektech jejich života, zejména psychice nebo sociálním životě a paradoxně často vede k výživovým chybám a úletům. Sebevědomí jedinců trpících ortorexií je velmi často závislé na jejich schopnosti dodržování svých přísných výživových pravidel a návyků. Pokud dojde k sebemenší odchylce v jejich stravovacím plánu a porušení zásad, cítí se provinile a mají silné výčitky.

Ortorexie (lat. Orthorexia nervosa) nemá přesné zařazení a zatímco některé zdroje ji klasifikují jako poruchu příjmu potravy, jiné o ní hovoří jako o obsesi, fobii či dokonce nemoci. Název této poruchy se skládá ze dvou řeckých slov: ''orthos'' = ''správný/pravý'' a ''orexis'' = ''chuť''. Slovo ''Nervosa'' pak můžeme přeložit jako ''posedlost/fixaci“. Ve zkratce tedy tato porucha znamená nezdravou posedlost zdravým stravováním. Ve srovnání s bulimií či anorexií se jedná o relativně novou poruchu.Ve zkratce tato porucha znamená nezdravou posedlost zdravým stravováním

Ortorektik většinou nevnímá žádné negativní dopady jeho životního stylu a má ze svého dokonalého stravování skvělý pocit. Právě uvědomit si, že je člověk opravdu nemocný a potřebuje se léčit je u ortorexie obrovský problém, protože ortorektik se snaží stravovat co nejzdravěji, aby nemocím a zdravotním problémům předcházel a tím pádem je velmi těžké ho přesvědčit, že mu jeho perfektní a zdravá dieta vlastně ubližuje

Velmi příznačné je přehnané pohrdání každým, kdo se nestravuje zdravě dle jeho představ. Nad takovými lidmi se ortorektik cítí nadřazený a má potřebu je neustále poučovat o škodlivosti takového počínání (The Game Changers ?). Toto přehnané chování se postupem času zpravidla stupňuje, ortorektik si například zavádí spoustu stravovacích rituálů, které musí striktně dodržovat jako například jezení pouze do polosyta či jezení pouze o samotě. Strava se stává hlavní náplní jeho života a nedokáže myslet na nic jiného. Ortorektik ztrácí sociální kontakty (jít s kamarádem na pivo, dát si jednou za čas sklenici vína či udělat si občas radost kouskem čokolády nepřichází v úvahu).


Rizikové faktory


Příčiny vzniku ortorexie jsou podobné jako u jiných poruch příjmu potravy. Souvisí s proměnou žebříčku hodnot ve vyspělých zemích, kdy se pomocí hladovění a omezování stravy snažíme dosáhnout tělesného ideálu. Jsme vystaveni velkému mediálnímu tlaku, který klade důraz na zdravou stravu a cvičení a snaží se v lidech vzbudit zájem o potraviny, které konzumují, což může vést k rozvoji ortorexie. Ta může vypuknout po nadměrné touze dosáhnout vnitřní čistoty či dosažení dokonalého těla. Postižený vyřazuje “závadné” potraviny tak dlouho, až nemá téměř co jíst.

Rizikovými skupinami jsou potom profese, které přímo souvisí s tělesným vzhledem jako například modelky, herci, výživoví poradci, fitness trenéři a mnozí sportovci jako atleti nebo například právě kulturisti. Dalšími rizikovými skupinami jsou pak vegani, vegeteriání či lidé držící jiný způsob stravování, ačkoliv právě některý z těchto výživových směrů již může být důsledkem ortorexie.Jestli trpíš ortorexií si můžeš vyzkoušet v oficiálním diagnostickém testu - Bratmanově dotazníku v tomto článku.


Ortorexie versus zdravé stravování

Dodržování nějakého stravovacího směru či diety nebo obecně zdravé stravování samozřejmě v žádném případě neznamená, že trpíš ortorexií. Ta přichází v momentě, kdy se z následování nějakého stravovacího směru stane posedlost, přičemž záleží na tom o jaký stravovací směr se jedná. Platí úměra, že čím přísnější dieta, tím je větší pravděpodobnost, že povede ke vzniku ortorexie.


Například dieta, u které se člověk zaměřuje na konzumaci organických látek bez konzervantů a antibiotik nebo paleo dieta zřejmě nezajde tak daleko, aby se z ní stala ortorexie. Naopak u vitariánství (jedí pouze tepelně neupravené potraviny rostlinného původu - zejména ořechy, zeleninu, ovoce atd.) nebo frutariánství (konzumují ovoce, semena a ořechy – plody často nesmějí ani utrhnout z rostliny, aby ji nepoškodili) je možnost vzniku ortorexie velmi vysoká, už jen z toho důvodu, že z potravin, které smí konzumovat nelze dosáhnout dostatečné a vyrovnané výživy, která by se slučovala se zdravím. Ortorexie se však klidně může rozvinout i jen z obyčejného zdravého stravování (nemusí se jednat o přísnou dietu).čím přísnější dieta, tím je větší pravděpodobnost, že povede ke vzniku ortorexie
Co říci závěrem ?

Ortorexie je ve fitness zastoupena víc než bychom si mohli myslet a je třeba na to dávat pozor. To, že dodržuješ zdravou stravu je skvělé, ale nemělo by ti to přerůst přes hlavu. Je důležité si uvědomit, že zdravá strava je velmi podstatná , ale nic se nemá přehánět a pokud se od ní čas od času odkloníš, rozhodně se nic špatného se nestane..

Související příspěvky

Zobrazit vše