Studie: Může hudba, kterou posloucháme při tréninku ovlivnit náš výkon ?
Otázku z nadpisu tohoto článku jste si již možná někdy při cvičení v duchu položili. Mohla by hudba, kterou při cvičení posloucháme pozitivně ovlivňovat náš trénink ? No, pojďme se společně podívat na výsledky nedávného výzkumu, který se touto otázkou ve své studii zabýval.

Vědci se rozhodli prozkoumat vliv tempa hudby při cvičení na 19 aktivních ženách s průměrným věkem 24 let, které prováděly nejprve vytrvalostní cvičení (chůze na běžeckém pásu) a následně cvičení s vysokou intenzitou. Cvičení byla prováděna ve 4 fázích tempa hudby: bez hudby, s hudbou při bpm (beats per minute) 90-100, s hudbou bpm 130-150 a s hudbou bpm 170-190. Během každého cvičení byla účastnicím měřena srdeční frekvence a bylo zaznamenáváno subjektivní hodnocení vnímané námahy. Srdeční frekvence byla důležitým parametrem z toho důvodu, že vyšší srdeční frekvence by znamenala, že cvičení bylo pro fyzickou zdatnost výhodnější.

Výsledkem bylo zjištění, že poslech hudby s vysokým tempem při cvičení vedl k nejvyšší srdeční frekvenci a nejnižší vnímané námaze ve srovnání s neposloucháním hudby. To znamená, že cvičení bylo ze subjektivního pohledu účastníků méně namáhavé a zároveň bylo prospěšnější z hlediska zlepšení fyzické zdatnosti.

Nutno zdůraznit, že pozitivní vliv hudby byl výraznější u vytrvalostního cvičení oproti cvičení s vysokou intenzitou. Z toho nám vyplývá závěr, že lidé, kteří provádějí vytrvalostní aktivity, jako je chůze nebo běh, mohou mít z poslechu vzhledem k jejich tréninkovým cílům větší užitek.

Poslech rychlé hudby nám tak dle tohoto výzkumu skutečně může při tréninku, obzvláště pak při tom vytrvalostním, pomoci. Poslech hudby ve vyšším tempu snižuje vnímané úsílí spojené se cvičením a zvyšuje naši výkonnost.

To jak hudbu prožíváme, je však velmi subjektivní a vliv hudby na každého z nás ovlivňují například kulturní faktory, dětství a osobní preference. Hudba má mnohostranný charakter s různými aspekty, jako je rytmus, texty a melodie a je velmi pravděpodobné, že hudba, u které by někdo jiný jen ztěží dokázal zvedat činky nebo běhat je pro vás perfektním hnacím motorem a naopak. Pokud si tak u cvičení posíláš do sluchátek Mozarta nebo Strausse a neusínáš při tom na benchi, ale naopak tě to rozpumpuje a jsi schopný odjet super trénink, je všechno v pořádku a měl bys v tom pokračovat.

Tato studie nezkoumala vliv jednotlivých žánrů pravděpodobně právě proto, jak moc je vnímání hudby subjektivní. Ukázala nám však, leč na poměrně malém vzorku účastníků, že se při tréninku vyplatí poslouchat spíše rychlou hudbu. No, ale Mozarta ti samozřejmě nikdo nebere...


Studie:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00074/full?utm_source=fweb&utm_medium=nblog&utm_campaign=ba-sci-fpsyg-tempo-running-music


Související příspěvky

Zobrazit vše