Studie: Můžeme cvičením pouze jedné ruky vybudovat svalovou hmotu v druhé ruce ?Mohou cviky prováděné pouze jednou rukou vybudovat sílu a svalovou hmotu i v druhé ruce, která nevykonává žádnou práci a je například po úrazu dokonce i znehybněná v sádře ?

Na prozkoumání této otázky se nedávno zaměřili vědci z The Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports . Celkem 30 účastníků studie mělo 8 hodin každý den jednu ruku znehybněnou (imobilizovanou) po dobu 4 týdnů. Účastníci byli rozděleni do tří skupin a museli dodržovat stanovený cvičební režim. Jedna skupina necvičila vůbec, druhá prováděla kombinaci excentrických a koncentrických cvičení a třetí skupina pouze cvičení excentrická.

Výsledkem bylo zjištění, že nejlepších výsledků dosáhla skupina, která cvičila pouze excentricky. Tato skupina vykázala zvýšení síly a snížení svalové atrofie v imobilizované paži, tedy v té, která byla zcela znehybněna a nevykonávala žádnou práci ! Tato skupina zaznamenala pouze 2% úbytek svalové hmoty v imobilizované paži oproti ztrátě ve výši 28% u skupiny, která vůbec necvičila. Skupina, která prováděla kombinaci excentrických a koncentrických cvičení nedosáhla zdaleka tak dobrých výsledků jako skupina, jež prováděla pouze cvičení excentrická.

Vysvětlivka:

Koncentrická cvičení – pozitivní fáze pohybu, překonávání zátěže proti směru zemské přitažlivosti, svaly se zkracují, např. bicepsový zdvih činky, stah kladky

Excentrická cvičení – negativní (zpětná) fáze pohybu, svaly se natahují, například fáze spouštění dolů u shybu


Proč je tato, dalo by se říci přelomová studie, poměrně zásadní ?

Když si dneska zlomíte ruku nebo nohu, bude vám pravděpodobně dána do sádry spolu s nařízeným přísným klidovým režimem po několik týdnů či měsíců dle vážnosti vašeho zranění. Teprve po této době budete moci zraněnou končetinu začít rehabilitovat. Takový je běžný medicínský postup. Netřeba asi dodávat, že vaše končetina po takové době bude mimořádně zesláblá a celá rehabilitační procedura bude trvat o to déle. Studie dokazuje, že pokud bychom namísto přísného klidového režimu už během hojení zraněné končetiny, začali excentricky cvičit končetinu zdravou, výrazně to přispěje k udržení svalové síly v poraněné končetině a umožní nám tak rychlejší návrat k pohybu a sportu !

Nutno dodat, že studie byla prováděna na zdravých jedincích, kterým byla končetina znehybněna pouze na 8 hodin denně. Výpovědní hodnota je tak oproti případné studii na lidech, kteří mají skutečně končetinu poraněnou, o něco nižší. Zda je skutečně tento typ tréninku (kontralaterální trénink) vhodný a bezpečný pro pacienty s poraněnou končetinou a může přispět k jejich rychlejšímu zotavení, na to si budeme muset ještě počkat. Je to ale slibný začátek a nepochybně překvapivé výsledky !

Odpověď na otázku z nadpisu tedy zní NE. Kontralaterální trénink nedokáže vybudovat svalovou hmotu v imobilizované končetině, může však velmi výrazně snížit její úbytek !

Související příspěvky

Zobrazit vše