Vysocí lidé to ve fitness nemají jednoduché. Ovlivňuje výška růst svalů ?Odpověď bude hned na začátek rychlá a stručná: Výška nesnižuje ani nezvyšuje schopnost budování svalové hmoty. Takže komu tato odpověď stačí, odchází z našeho webu a kdo se chce dozvědět proč tomu tak je a mnohem více zajímavých informací, může pokračovat ve čtení.


Pokud se koukneme na kulturisty, můžeme si všimnout jedné věci-většinou jsou nízcí. Pokud se podíváme na lidi vysoké, jsou naopak většinou hubení, na oko s nižším podílem svalové hmoty. Mnoho lidí tak nesprávně dospělo k závěru, že výška má vliv na budování svalové hmoty. Odpověď je však taková, že nižší lidé zkrátka musí svalovou hmotou vyplnit menší prostor než lidé vysocí.Proč ?


Základním fyzikálním pojmem, který nám tuto otázku více objasní, je hustota.


Hustota tělesa se určí vydělením hmotnosti tělesa jeho objemem:

P=m/V


Když mají dvě tělesa stejnou hmotnost, ale odlišný objem, má těleso s menším objemem při této hmotnosti vyšší hustotu. Těla vysokých lidí mají logicky větší objem než těla nižších lidí. Pokud tedy dva muži váží například 72 kg při výšce 175 cm a 188 cm, bude mít vyšší jedinec při této hmotnosti podstatně nižší hustotu a bude vypadat tenčí. Naopak nižší osoba bude vypadat výrazně svalnatěji.


Lidé mají podobné schopnosti budování svalů. Pokud jsi však nižšího vzrůstu, má každý nově získaný gram svalové hmoty větší vliv na tvoji hustotu a vizuálně tak oproti vyšším lidem uvidíš výsledky rychleji.


Jako srovnávací příklad fungující na stejném principu si můžeme uvést 2 lahve. Pokud nalijeme 200 ml vody do dvou lahví s různým objemem, například 1 litr a 1,5 litru, bude menší lahev naplněna z vetší části. Aby větší láhev dosáhla stejného procenta naplnění, musíme do ní nalít více vody. A s budováním svalové hmoty vzhledem k objemu (výšce) je to stejné.
Kulturistika není pro vysoké


Jelikož vysocí lidé musí vybudovat podstatně více svalů, aby vybavili své tělo dostatečným množstvím svalové hmoty a mohli se postavit na jeviště, není kulturistika pro vysoké jedince příliš přívětivá. Většina profesionálních kulturistů měří do 182 cm.


Jedním z největších kulturistů vůbec byl kanaďan Greg Kovacs, který měřil 193 cm. Jeho soutěžní váha byla 150kg a jeho mimosoutěžní váha byla těžko uvěřitelných 190kg.


Udržovat si svalnatou postavu s takovou výškou je samozřejmě mnohem obtížnější. Je třeba nabrat více svalové hmoty a přijímat mnohem více jídla, suplementů, případně zakázaných látek. Výsledkem je, že organismus vysokých kulturistů je oproti těm nízkého vzrůstu mnohem více zatěžován, v důsledku čehož může docházet k většímu výskytu zdravotních komplikací a tím pádem mnohdy kratší kariéře. Pokud se vrátíme ke Gregovi, zemřel ve 44 letech na selhání srdce..


Kulturistika zkrátka pravděpodobně nikdy nebude doménou vysokých lidí.Kulturista Greg Kovacs (vpravo)
Délka svalu


Délka svalu má obrovský vliv na jeho potenciální hypertrofii. Delší svaly mají díky většímu počtu svalových vláken větší možnost růstu oproti kratším svalům.


Pokud jste byli geneticky naprogramováni tak, abyste měli na určitých místech krátké svaly a dlouhé šlachy, pak se tyto oblasti stávají výrazně obtížnějšími k budování svalové hmoty. A zde právě muže být problém vyšších lidí, kteří mají většinou také dlouhé končetiny, ačkoliv to není pravidlem a dlouhé končetiny mohou mít i nízcí lidé.


Problémovými partiemi mohou být u vysokých lidí například lýtka či bicepsy, kde pro ně může být mimořádně obtížné vybudovat svalovou hmotu, neboť klidně polovina vzdálenosti mezi klouby jsou šlachy!


Pokud na chvilku odbočíme od výšky, můžeme toto vztáhnout také na lidské somatotypy, což znázorňuje následující obrázek. Mezomorf má oproti ektomorfovi (často právě vysoký člověk) delší svaly a kratší šlachy, čímž bude jeho budování svalové hmoty oproti ektomorfovi o poznání snažší.zdroj: bonytobeastly.comNa dalším obrázku můžeme vidět srovnání dvou lidí se stejně dlouhou končetinou při kontrakci trojhlavého svalu lýtkového. Cvičenec vlevo má kratší sval a delší šlachy, zatímco cvičenec vpravo je geneticky vybaven přesně naopak. Tento obrázek demonstruje, že rozhodně ne každý člověk s dlouhými končetinami má automaticky délku svalu a šlach vzhledem ke svalové hypertrofii špatnou a ne každý člověk s krátkými končetinami dobrou. Nelze tak ani v tomto případě obecně říci, že výška ovlivňuje růst svalů.zdroj: t-nation.com
Jak zní závěr ?


Vysocí lidé to nemají při cvičení úplně jednoduché. Pokud vedle sebe postavíme vysokého a nízkého člověka se stejným podílem svalové hmoty a tuku, nižší člověk bude téměř vždy vypadat mohutněji (na pohled s vyšším podílem svalové hmoty). Vyššímu člověku bude trvat déle dosáhnout vizuálně stejných výsledků než člověku nižšího vzrůstu a to proto, že musí svalovou hmotou pokrýt vetší část svého těla a proto jí potřebuje nabrat výrazně více, nikoliv však proto, že by mu rostly svaly méně nebo pomaleji.


Ačkoliv to vyšší lidé mají při budování svalové hmoty obtížnější, nelze obecně říci, že by výška růst svalů ovlivňovala.


Pokud jsi vysoký, nemáš to tedy ve fitness tak úplně jednoduché. Ale nevzdávej se. O to více budou tvoje výsledky impozantní, ale hlavně: děláš to především pro svoje zdraví, vizuální vzhled je vedlejší !


Související příspěvky

Zobrazit vše