Vzor mužského tělesného ideálu. Kdy začali muži toužit po svalech ?

Pokud si myslíš, že muži vždy toužili po svalnaté postavě, vyvedeme tě rychle z omylu. Společnost se vyvíjela postupně a stejně tak pohled a celkové vnímání mužského tělesného ideálu. Tento historický článek je mimořádně zajímavý a určitě stojí za přečtení. Čtení článku ti zabere 3 minuty, no získané vědomosti už budeš mít navždy.
Za vším hledej Řecko


Britská a americká kultura v 17., 18. a do jisté míry 19. století oceňovala velká nebo okrouhlá mužská těla. Důvody pro to byly poměrně zřejmé: Bohatí muži si mohli dovolit více jíst a tím pádem tlustá postava byla považována za známku úspěchu. O tom, že by převážná část mužů v této době toužila po svalnaté postavě tedy skutečně nemůže být řeč.Tlustá těla byla až do konce 18. století považována za známku úspěchu.

Teprve na počátku 19. století začala být velmi vyhledávaná štíhlá a svalnatá postava. V průběhu několika desetiletí začala být tlustá těla považována za špinavá, zatímco štíhlá, atletická nebo svalnatá stavba těla byla začala být spojována s úspěchem, sebekázní nebo dokonce zbožností. Z části byla tato transformace důsledkem obnoveného evropského zájmu o starověké Řecko. Kineziolog Jan Todd a další napsali o dopadu starořeckých obrazů a soch na vnímání těla. Stejně jako příchod sociálních sítí výrazně narušil vnímání obrazu ideálního těla, pomohly artefakty jako například Elgin Marbles - skupina soch přinesených do Anglie počátkem 19. století, jejichž mužské postavy měly štíhlou a svalnatou postavu - podnítit zájem o mužskou svalnatost.


Řecké sochy (zdroj: dailyartmagazine.com)Tento zájem o svalnatost se nadále prohluboval. V roce 1851 se v Londýně konala velká obchodní a kulturní oslava známá jako „Velká výstava“. Mimo výstavní síně byly vystaveny řecké sochy svalnatých mužů. V roce 1858 napsal britský tělesný pedagog George Forrest o vlivu těchto soch, kde si postěžoval, že Britům taková tělesná konstituce, kterou vyobrazovaly sochy, zoufale chybí.

Na sochách a malbách tehdy velmi záleželo a to až do doby než fitness standardy na konci 19. století začaly ovlivňovat fotografie.

Abys mohl bojovat, musíš být silný


Neméně důležitý však byl také rozvoj vojenské gymnastiky. V důsledku napoleonských válek na počátku 19. století bylo vytvořeno několik gymnastických programů, které měly za úkol posílit těla mladých mužů po celé Evropě.


Francouzští vojáci byli proslulí svou fyzickou zdatností, a to jak z hlediska schopnosti pochodovat celé dny, tak rychle se pohybovat v boji. Poté, co mnoho evropských států utrpělo ponižující porážky z rukou Napoleona, začaly brát zdraví svých vojáků mnohem vážněji. Gymnastiku zde začal vyučovat španělský instruktor jménem Don Francisco Amorós y Ondeano.

V Anglii cvičil námořnictvo a armádu švýcarský instruktor fitness jménem P.H.Clias a v Prusku cvičil vojáky prostřednictvím Turnerova systému kalistenických cvičení gymnasta Friedrich Ludwig Jahn.

Aby byl uspokojen rostoucí evropský zájem o fitness, začaly se na celém kontinentu stavět stále větší a větší tělocvičny.


Vojáci však nebyli jediní, kteří se účastnili těchto programů. Například Turnerův systém kalistenických cvičení se stal jedním z nejpopulárnějších cvičebních programů století i mezi evropskou veřejností ! Program se následně proslavil i v Americe a Jahn nestíhal otevírat nové kurzy a uspokojit poptávku.
Sochy, spisovatelé a Eugen


Kladný vztah a touha po svalnatém těle se tedy vyvinula zejména díky 1) řeckým sochám zobrazujícím udatné válečníky s vypracovanými svaly a 2) rozvoji cvičebních programů mezi vojáky, ale i širokou veřejností a 3) spisovatelům zejména z 30. a 40. let 20. století, kteří ve svých dílech motivovali a podněcovali zájem mužů, aby usilovali o štíhlá svalnatá těla a žádný přebytečný tuk.


Jednou z nejvýraznějších postav v přerodu mužského tělesného ideálu byl v té době Eugen Sandow, který byl dokonce oslavován jako ,,nejdokonaleji vyvinutý exemplář na světě“. Eugen Sandow dokázal na tehdejší dobu nezvykle svalnatý vzhled své postavy dokonale zúročit prodejem knih, doplňků výživy či korzetů. Eugen Sandow inspiroval skutečně velké množství mužů, aby také začali usilovat o svalnaté tělo.Eugen Sandow (zdroj: fitnessvolt.com)
Pak už to šlo jako po másle


S příchodem fotografií, kinematografie a zrodem kulturistiky ovlivněné především érou Arnolda se pak mužský zájem o svalnatou postavu ještě více prohloubil. Na konci 20. století již nebylo pochyb, po jaké postavě muži touží a jak společnost vnímá ideál mužského těla.


Následný vývoj pak byl již poměrně přímočarý a společnost se až do dnešní doby již nikdy nevrátila k oslavování či uznávání tlustého těla mužů jako tělesného ideálu.

Související příspěvky

Zobrazit vše