Velký podzimní výprodej je v plném proudu. Ulov si suplementy za bezkonkurenční ceny !

Reklamace a vrácení zboží

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

V souladu s platnou legislativou máš při zásilkové formě prodeje právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Postup při odstoupení od kupní smlouvy:

 1. Nejprve nás kontaktuj v online chatu na webu, na mailu fitness@ukazformu.cz nebo na tel.: 776 582 493, třeba vymyslíme jiné řešení. Pokud se nedohodneme, tak následně:
 2. Vyplň formulář, ke stažení zde: Formulář pro vrácení zboží a reklamaci
 3. Vyplněný a podepsaný formulář podepiš a následně zašli společně s vraceným zbožím.
 4. Zboží zašli na adresu:

 

        Jiří Vařečka

        Kazimírova 85/10, Praha 4 - Háje

        149 00


Zásilku posílej Českou poštou nebo jiným dopravcem s osobním doručováním, nikoliv přes Zásilkovnu, Uloženku a podobně.

 

Nezapomeň na podmínky vrácení zboží:

 • Zboží by nemělo být opotřebené
 • Zboží by mělo být kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.)
 • Zboží by nemělo být žádným způsobem poškozeno, včetně originálního obalu, je-li to možné (mimo případ, kdy zboží již obdržíte poškozené)
 • Poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží by mělo být při přepravě pojištěno na částku odpovídající hodnotě zboží
 • Zboží nesmí být zasíláno na dobírku, takováto zásilka nebude z naší strany přijata.

 

Odstoupení od kupní smlouvy nelze dle zákona uplatnit v těchto případech:

 • Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy; 
 • dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na Naší vůli; 
 • Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu; 
 • Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným; 
 • Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; 
 • dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu; 
 • dodávka novin, periodik nebo časopisů; 
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.

 

Při splnění podmínek pro vrácení zboží ti kupní cenu zašleme zpět nejpozději do 14 pracovních dnů od přijetí zboží a přiloženého odstoupení od smlouvy.

 

 

Postup při reklamaci zboží:

 1. Nejprve nás kontaktuj v online chatu na webu, na tel.: 776 582 493 nebo na mailu fitness@ukazformu.cz.
 2. Vyplň reklamační formulář, který si stáhneš zde: Formulář pro vrácení zboží a reklamaci. Závadu popiš co nejpodrobněji.
 3. V protokolu uveď i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.
 4. Vyplněný protokol vytiskni a podepiš.
 5. Protokol vlož do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží.
 6. Spolu s protokolem reklamovaného zboží doporučujeme přiložit i kopii daňového dokladu - faktury. Komunikace se tak výrazně urychlí.
 7. Zboží odešli na adresu:

Jiří Vařečka

Kazimírova 85/10, Praha 4-Háje

149 00

 

Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, může být zasláno zpět. 

Zásilku posílej Českou poštou nebo jiným dopravcem s osobním doručováním, nikoliv přes Zásilkovnu, Uloženku a podobně.

Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba, která vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

Na zpracování reklamace máme 30 dní od doručení. - O výsledku reklamace tě budeme informovat telefonicky nebo e-mailem.

Reklamační řád

 • Odpovědnost za vady zboží, záruka
  Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.
 • Minimální záruční lhůta
  Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.
 • Podmínky záruky
  Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.
 • Reklamace zboží
  Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.